Väljarundersökningarna visar det jag känner

Idag har det kommit två undersökningar som visar på en uppgång för Centerpartiet.
Synovate Temos nya mätning samt Sifomättningen visar en tydlig uppgång. Mätningarna visar det jag känner när jag möter människorna på gator, Centerpartiet är attraktivt och fler och fler börjar få insikt om att vi kommer att göra det bättre för människorna.