Timbro och näringslivets mediainstitut har granskat Göran Perssons förhållande till journalister och hur journalisterna har faktagranskat Göran Perssons fakta rapporterar Dagens Media. Rapporten visar att Göran Perssons påfallande ofta far med osanningar och att media utan kritisk granskning vidarebefodrar uppgifterna. I rapporten framgår det att Göran Persson använt sig av felaktigt statistik vid ett antal uttalanden. Bland de exempel som tas upp visas statistiska tveksamheter kring Sveriges tillväxt, hur låg arbetslöshet Sverige har jämfört med andra EU-länder samt invandrares sysselsättningsgrad i Sverige. Tänk att vi lever i ett land där statsministern far så ofta med osanning. Ännu ett skäl till skifte av ledningen i Rosenbad!