Indraget brandflyg öm tå för socialdemokraterna

Idag bemöter socialdemokraterna Ulrika Messing och Leni Björklund Centerpartiets krav på att brandflyget ska återinrättas i Sverige på debattsidan i Hudiksvalls Tidning. Föga förvånande försvarar man det indragna brandflyget. Att det kostar skattebetalarna många 10 tals miljoner i räddningstjänstkostnader verkar inte bekymra socialdemokraterna. Det indragna brandflyget är en bra symbol för socialdemokraternas misslyckade näringspolitik.Svar skrivet och inskickat till HT.