Halvera dödligheten hos äldre

Klas-Göran Sahlén, forskare vid Umeå universitet, har visat att förebyggande åtgärder för äldre kan ge mycket goda resultat.

Vi har idag en väl utbyggd förebyggande hälsovård för barn. För äldre finns inget motsvarande trots att det är den grupp som är mest sjuka. Klas-Göran har visat att man genom förebyggande hembesök från distriktssköterskor kan minska dödligheten med 50%. Mycket spännande tyckte jag och sammanförde honom med landstingspolitikern Erik Holmestig, distriktsläkare Mattias Lindmann och distriktssköterskan Viola.

Det blev en spännande diskussion som bland annat ledde till att Erik skulle ta upp frågan i landstingsfullmäktige.