Förlust och vinst

En av kollegorna på samordningskansliet, Mila Eklund, har avancerat från att vara politiskt sakkunnig med ansvar för utrikes, EU och försvar till att bli Centerpartiets internationella sekreterare.

Förlusten av Mila som arbetskamrat här på Rosenbad är svår men har dock en positiv konsekvens. Det är att obalansen mellan Hälsingland och Gästrikland kan nu kan upprättas.

Mila ersätts av Olle Jonäng, bördig från Bollnäs. Därmed finns inte bara en Gästrik i maktens centrum på statsrådsberedningen utan även en Hälsing. Mången Centerpartist i Gävleborg kan därmed andas ut då ordningen är återupprättad.