Suveränt Mona!!

Mona Sahlin tänker gå till val på att återinföra förmögenhetsskatt och fastighetsskatt. Förmögenhetsskatten har under senare år blivit en frivillig skatt som endast den som har fast egendom i Sverige är tvungen att betala. Att avskaffa den har exakt samma fördelningspolitiska profil som det hade när socialdemokraterna avskaffade arvs och gåvoskatten. De flesta andra OECD länder har avskaffat den vilket gör att kapital inte stannar i det fåtal länder som har kvar förmögenhetsskatten.
Mona Sahlin är öppen för att gå till val på att återinföra förmögenhetsskatten och även fastighetsskatten, vilken enligt många vid sidan av flumskolan var en av förklaringarna till att s förlorade valet. Det är bara att tacka och ta emot.
Fast å andra sidan har Sahlin inget enkelt val. Skulle hon vara förnuftig nog att säga att skatterna inte skulle återställas skulle hon säkert kunna vinna tillbaka de förlorade rösterna men skulle då få en kamrat Ohly som skulle sätta sig på tvären.

Fan ska vara teaterdirektör och sosseledare!