Problem för Larry

Idahos senator Larry Craig har fått problem. Hans hårdnackade motstånd mot samkönade äktenskap verkar inte har koppling till hans egen livsstil.
Alltför långtgående paralleller med motsvarande svenska debatt ska kanske inte göras. Även om tanken är slående.