Bra Reinfelt

DN debatt finns idag en mycket välskriven och klok artikel undertecknad Fredrik Reinfelt och Christina Husmark Persson. Nu äntligen kommer något att hända för att hjälpa den dryga halvmiljon människor som stängt ute genom att förtidspensioneras.