Osanning i Arbetarbladet och Radio Gävleborg

Den stora nyheten i Radio Gävleborg under tisdagen och onsdagen var att antalet arbetslösa funktionshindrade hade ökat med 50%. Även Arbetarbladet toppade med nyheten. Jag studsade på siffran men hade på grund av budget budget budget inte tid att engagera mig i frågan förrän på torsdagen.

Hur kunde det komma sig att utvecklingen i Gävleborg så markant skiljer sig från landet i övrigt?

Det går nämligen aldrig att bara se till hur många öppet arbetslösa det finns utan det är alltid totalsiffran som gäller dvs sammantaget öppet arbetslösa och i olika former av åtgärder. Det går heller inte att lita på kategoriseringen i AMS siffror då termen ”funktionshindrad” inte är relaterad till en läkarbedömning utan till den enskildes egna uppgifter. Summan av kardemumman är att det endast är totalsiffran arbetslösa och i åtgärd som går att lita på . Det syns tydligt om man tittar här och jämför med det här.
För Gävleborgs del är det 3500 färre totalt sett som är beroende av arbetsförmedlingen augusti 2007 jämfört med augusti 2006. Det är historisk siffra och den verkliga nyheten.

Ser man till antalet funktionshindrade i Gävleborg öppet arbetslösa eller i åtgärd är siffran oförändrad jämför för ett år sedan. Orsaken till att den öppna arbetslösheten ökat och antalet funktionshindrade i åtgärder minskat beror på att i högkonjunktur, när arbetsgivarna skriker efter folk, ska en klok regering och ett klokt AMS alltid dra ner antalet människor innestängda i åtgärder till ett minimum.

Jag bad även AMS centralt att analysera siffrorna och fick följande svar:

Jag har tittat på dagsaktuella siffror som belyser frågan om psykiskt
funktionshindrade anmälda på arbetsförmedlingen i Gävleborgs län.

De psykiskt funktionshindrades andel av de arbetslösa i X län är 2,2%. I riket
som helhet är det 2,1%.

De psykiskt funktionshindrades andel av alla funktionshindrade anmälda på Af i
X län är 15,5 %. I riket som helhet är det 17,6 %.

X län svarar för en arbetslöshet som utgör 4,1 % av riket som helhet. De
arbetslösa psykiskt funktionshindrade i X län utgör 4,4 % av alla arbetslösa
med samma funktionshinder i riket som helhet.

Jag tycker att dessa siffror talar för sig själva. Slutsats: knappast
alarmerande för X län.

Slutsatsen blir att bakom de braskande rubrikerna var det tomt. En kombination av Länsarbetsnämndens (medvetet eller omedvetet)klantigt utformade pressmeddelande och journalister med ont om tid såväl på Arbetarbladet som på Radio Gävleborg har förlett det allmänna till att tro att läget i Gävleborg är katastrofalt. Alliansregeringen har sett till att funktionshindrade och psykiskt sjuka får gå arbetslösa.