Läkarstämman

Lyssnade på morgonen på ett mycket intressant symposium kring vinster i vården. Mycket spännande. Sverige är tillsammans med Finland unikt i att den öppna specialistvården bedrivs i offentlig regi. Istort sett alla andra EU länder är den offentligt finansierad men privat utförd. Det som också skiljer den specialiserade öppenvården i Sverige och Finland från andra EU länder är att den ur ett socioekonomiskt perspektiv är ojämt fördelad. Överklassen har lättare att komma till i den offentligt drivna specialistvården.
Man lär sig varje dag.