Apoteksutredningen

Idag presenterade apoteksutredningen det andra av sina tre förslag. Socialutskottets ordförande Kenneth Johansson hade från Melbourne i Australien en mycket klok kommentar.

"Äntligen slopas apoteksmonopolet"
Idag har apoteksutredaren presenterat sina förslag och med det tas ytterligare ett steg i omregleringen av apoteksmarknaden. Nu kan patienter och apotekskunder få bättre tillgänglighet, bättre service och större valfrihet, säger Kenneth Johansson (c), ordförande i riksdagens socialutskott och Centerpartiets socialpolitiske talesperson.
– Det är verkligen glädjande att apoteksmonopolet nu försvinner så att Sveriges patienter och apotekskunder får bättre service, större valfrihet och bättre tillgänglighet, säger Kenneth Johansson (c), ordförande i riksdagens socialutskott och Centerpartiets socialpolitiske talesperson.
Utredaren Lars Reje överlämnade idag sitt betänkande "Omreglering av apoteksmarknaden" till socialminister Göran Hägglund. Reje föreslår bland annat att Apotekets ensamrätt att bedriva detaljhandel med läkemedel ska upphöra och att fler aktörer än Apoteket AB ska få bedriva detaljhandel efter tillstånd från Läkemedelsverket. Vidare lämnar utredaren förslag på prismodeller samt förslag för att säkra IT-infrastrukturen.
– Erfarenheterna från Norge visar att antalet apotek ökar markant, även i glesbygd, när marknaden omregleras. Det är en absolut nödvändighet att alla i hela landet har tillgång till apotek. Därför är jag också speciellt glad över att utredaren lämnar förslag om hur tillgängligheten till läkemedel i glesbygd kan tryggas, säger Kenneth Johansson.
– Utredarens rekommendation att sälja en del av Apoteket AB ser jag som ett klokt och rimligt förslag, säger Kenneth Johansson, som förutsätter att regeringen tar till sig utredarens rekommendation.