Fredrick Federley

Centerriksdagsmannen Fredrick F har råkat illa ut, beskriver det väl på sin blogg.
Han har givit en lång intervju till en journalist som vänt materialet till att framställa honom i dålig dager. Det var ett misstag att vara så öppenhjärtlig men en journalist som sen klipper och klistrar med ett eget syfte.
Cuiusvis hominis est errare som Cicero sa. Det är mänskligt att fela. Inte bara riksdagsmän utan till och med barnläkare gör ibland misstag. Det viktiga är att erkänna att man gjort ett misstag. Lära sig därav. Vara öppen och generös så att även andra kan lära av ens egna misstag. Slutligen be om förlåtelse om det egna misstaget skadat eller sårat andra människor.
Gör man det blir av sina misstag vis. Jag är övertygad om att Fredrick idag är en mycket klokare Centerriksdagsman än han var för en vecka sen.