Williams syndrom

Idag publicerade Folkhälsoinstitutet en spännande rapport. Den visar att människor med funktionsnedsättning har en betydligt sämre hälsa än väntat. Samtidigt finns en suverän artikel i Svenska Dagbladet som handlar om en man som heter Pelle. Han har en funktionsnedsättning beroende på att han är född med Williams syndrom. Det visar sig dessutom vid morgonfikat att Pelle är barndomsbekant till en av kollegorna. Pelle hade det tydligen rätt bra även som barn. Att Pelle idag lever ett gott liv framgår också med tydlighet. Han har ett arbete att gå till och en rik fritid.
Synd att inte Folkhälsoinstitutet drar slutsatsen att det är utanförskapet som leder till ohälsa. Något som i allra högsta grad går att påverka politiskt.