Vårdval Stockholm

Idag publiceras en första mycket spännande uppföljning av hur Vårdval Stockholm slår. Vårdval Stockholm där patientenerna själva får välja primärvård och pengarna följer patientens val genomförs inte bara i Stockholm. Halland var först på plan och Västmanland har också dragit igång. Flera andra landsting kommer att följa.
Genom Mona Sahlins vilja att nita Felippa Reinfelt har Vårdval Stockholm blivit en nationell fråga. Jag tycker det vore intressantare att diskutera sjukvården i de landsting där det fungerar sämst nämligen Värmland, Dalarna, Gävleborg och Jämtland (samtliga s styrda) men det vill inte Mona.
Vårdval Stockholm följs upp oerhört väl. Den första rapporten kom idag. Den visar att vårdkonsumtionen ökar i de kommuner som har de lägsta inkomsterna och där vårdkonsumtionen tidigare har varit lägst. Blir spännande att höra Mona Sahlin förklara varför det är så fel att det är fel när de fattiga får mer sjukvård.....