Utvisa ombudet

Idag fokuserar ekoredaktionen ett intressant problem nämligen den låga kvaliteten på de jurister som försörjer sig på att vara ombud för asylsökande.
Under nittiotalet satt jag som ledamot av Utlänningsnämnden. Under den första perioden fanns även Henning Sjöström med representerandes Ny demokrati. Han påpekade vid flera tillfällen att han inte sympatiserade med partiet, än mindre var medlem.
Jag satt flera gånger med Henning och han drev definitivt inte någon Ny demokrati linje i UN. Hans linje var snarare att om den asylsökande hade skött sig, deltagit i föreningsliv eller på annat sätt visat sig vara en hederlig och bra människa kunde Henning lusläsa akterna för att hitta skäl till att den asylsökande skulle få stanna.
Han var som advokat många gånger djupt bedrövad över den usla kvaliteten på sina kollegors arbete i rollen att biträda den asylsökande. Han sa mer än en gång "tänk om vi kunde besluta bevilja uppehållstillstånd till den asylsökande och samtidigt besluta utvisa det usla ombudet".

Ett annat roligt minne från Henning var när vi första gången träffades. Johan Fischerström var nämndens ordförande (sedemera kungens förste hovmarskalk) förättade upprop med titlar. Henning var vid den tiden utesluten ur advokatsamfundet varför Fischerström ropade upp Juristen Henning Sjöström. Henning blev mycket upprörd. Jag är för i helvete inte någon juristen Henning Sjöström. Jag har varit skogsarbetare under längre tid än jag varit juristen så om ni nödvändigtvis ska ha titlar i Utlänningsnämnden föredrar jag att betecknas som skogsarbetaren Henning Sjöström! Därefter försvann titialarna.