Kapa klyva, klvya kapa

Två långa dagar på vedbacken, kapa, klyva, dra fram, stapla. Det känns i kroppen vilket inte är helt fel men ger dessutom gott om tid att tänka tankar.