Studenterna

Centerpartiet har idag förtroenderåd i Stockholms Stadshus. Där kommer två rapporter att lämnas. Den första handlar om de sämst ställda pensionärerna där vi nu fått hela regeringen att ställa upp bakom vårt krav om att något måste göras. Redan i hösten budget kommer åtgärder. Dessutom kommer förtroenderådet att få en rapport kring studenternas ekonomi. Fribeloppet måste höjas och studiebidraget förändras. Svenska Dagbladet har en bra artikel på sin första sida. Roligt är att Lars Lejonborg omedelbart förklarar att han tycker att Centerpartiets tankar är kloka.