Ylva och apoteken

Ylva Johansson hotar nu med att nationalisera privata apotek efter 2010 om hon får makten.

Alliansregeringen är i färd med att förverliga ännu ett av vallöftena. Ge Sverige en modern apoteksstruktur. Det handlar om att tillåta alla som säljer tobak att även sälja läkkemedel som gör det lättare att komma ifrån tobakbruket. Det handlar om att öppna för Konsum och Statoil att sälja receptfria läkemedel och slutligen att tillåta andraän det statliga Apoteket att driva apotek. Det blir då endast Kuba och Nordkorea som har ett statligt apoteksmonopol.

Ylva Johansson framstår som desperat när hon i det läget lovar att nationalisera eller tvångsinlösa privata apotek 2011. De enda länder där nationalisering eller tvångsinlösen av privat egendom förekommit i modern tid är Mugabes Zimbabwe och Hugo Chavez Venezuela. Är det möjligen Ylva Johanssons förflutna i Vänsterpartiet som på Ylvas tid bekände sig till kommunister som gör sig påminnt när hon kommer på den lysande idén.

I Norge som avskaffade sitt monopol 2000 finns det idag ingen som vill återgå till monopoltiden. Jag ser fram emot att i valrörelsen 2010 då vi förhoppningsvis har ett stort antal privata, omtyckta, välfungerande apotek få fråga Ylva Johansson hur hon planerar genomföra nationaliseringarna. Hon kanske kan få tips av sin gamla partivän Robert Mugabe.

Det tråkiga med hennes utspel är hon skrämmer inte ett enda av de stora apoteksbolag som kommer att etablera sig på marknaden. De vet att hon tramsar för att vinna en eller annan röst. Däremot skrämmer hon säkert många kvinnliga farmaceuter som i dagarna funderar på att bli delägare i sitt apotek. Trist kan jag tycka.