Sjuktalen sjunker

Fick idag ett pressmeddelande från Försäkringskassan. Sjuktalen i Sverige sjunker rekordsnabbt. 50 000 färre sjukskrivna idag jämfört med ett år sedan. Det betyder inte att svenskarna blivit friskare. Vi hade som utgångsläge världens friskaste befolkning med världens längsta sjukskrivningar. Lika lite som ökningen i antal sjukdagar hade något med sjuklighet att göra så har inte sjunkande sjuktal något med sjuklighet att göra. Finns inga undersökningar som talar för det.
Intressant är att flertalet av alla åtgärder som regeringen föreslagit ej ännu trätt i kraft.