VAB fusk

Idag den första juli införs nya regler för vård av sjukt barn, VAB. Det har visat sig att VAB är den del av socialförsäkringarna där det fuskas som mest. Det kan vara så att upp till var femte VAB dag är en fusk dag. Det mesta av fusket går till så att barnet är på dagis eller i skola, föräldern anmäler uttag av VAB till Försäkringskassan, för att sen arbeta på sitt ordinarie jobb eller på annat jobb.
Nu ska den förälder som vill utnyttja den fantastiska förmån som vi har i Sverige nämligen att med betalning från samhället vara hemma med sitt sjuka barn med ett intyg styrka att barnet faktiskt inte samma dag fått omsorg från samhället. Inte helt orimligt kan jag tycka.
De mest högljudda kritikerna är nu förskollärare som för det första tycker att det här innebär en orimlig ökning av deras arbetsbörda. Det kommer att stjäla tid från barnen. För det säger man att man nu inte bara ska vara förskollärare utan även kontrollanter.

Jag upphör inte att förvånas. Jag har trott att det ingick i varje förskolas skyldighet att ha koll på vilka barn som var där vilken dag men så är det tydligen inte. Dessutom måste det vara så att om ett barn faktiskt inte är på dagis under en hel dag måste det betyda att arbetsbördan minskar mer än den tid det tar att skriva barnets personnummer, ett datum och en underskrift på ett papper. Får barnet inte mer tid än så från sin dagisfröken är det upprörande.

Sveriges lärarförbund som organiserar förskollärarna och gör sig till tolk för denna dramatiskt ökade arbetsbörda och den nya arbetsuppgiften drar ett löjets skimmer över en hel yrkeskår.