Fyrtiotalister

På DN debatt redovisas idag en forskningsrapport som visar att kostnaderna för sjukvården kommer att tredubblas fram till 2040 på grund av en allt åldrande befolkning. Inte bara Sverige står inför de stora förändringar som blir följden av allt fler äldre och allt färre unga. Robert Shapiro beksriver det i sin bok Futurecast. Slutsatsen av en åldrande befolkning blir lätt att skatterna måste öka för att klara ökade kostnader från vård och omsorg. Slutsatsen blir inte lika enkel om man samtidigt beaktar en annan mycket stor förändring som sker idag nämligen globaliseringen. Den förändrade åldersstrukturen må kräva ökade satsningar på offentliga utgifter men den ökade globaliseringen ställer obevekliga krav på motsatsen det vill säga satsningar på entrerenörskap, mer pengar till forskning och en harmonisering det vill säga sänkning av skattetrycket.
Det är inte lätt alla gånger.
Tydligt blir dock att den tidigare svenska linjen där en allt större del av den arbetsföra befolkningen försörjdes med akassa, sjuk kassa eller socialbidrag är fullständigt ohållbar. Mycket kraftfulla åtgärder för att minska utanförskapet blir en självklarhet utifrån de globala förändringar som sker.