Mödomshinnans vara eller inte vara

De senaster dagarna har en debatt dragit igång gällande om unga kvinnor ska kunna tvingas genomgå mödomshinneplastiker. Frågan ska inte förringas. Mellan 600 och 1 000unga kvinnor i Sverige ringer årligen till Terraferm, en nationell jourtelefon för flickoroch kvinnor med utländsk härkomst, för att få råd om hur de ska göra.

En studie inom ramen för det projekt om hedersförtryck som Stockholms stad bedriver visar att både offentlig och privat sjukvård står till tjänst med medicinskt omotiverade operationer av kvinnors underliv.

Ytterst handlar det om män som med hedersrelaterade argument tar sig rätten att med hot och tvång skada unga kvinnor. Frågan är långt mer komplex än en diskussion om det är rätt att med skattefinansierade medel genomföra ingreppen. Det handlar om hur sjukvården ska bemöta och hjälpa en grupp ytterst sårbara och utsatta unga kvinnor.

Det rimliga är att Socialstyrelsen sätter ner foten och ger sjukvården handfasta råd hur man ska hjälpa de här flickorna. Socialstyrelsen borde också klargöra att det inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet för en läkare med svensk legitimation att ägna sig åt dylikt. Enligt tidningsuppgifter tar vissa privatläkare mellan 10 000 och 25 000 för att sätta ett stygn i slidöppningen vilket framkallar smärt och blödning vid samlag. Fullständigt oseriöst!