Folkhälsoinstituet

Behövs folkhälsoinstitutet är en fråga som blivit aktuell efter att FHI fått en ny generaldirektör. Att förebygga sjukdom och ohälsa blir viktigare och viktigare. För mig är det självklart att det krävs en samordnande myndighet på nationell nivå för att det förebyggande arbetet ska bli effektivt. Kommuner och landsting kan inte själva göra bedömningar vilka metoder som är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet.
Nytänkandet i folkhälsopolitiken under Alliansregeringen består i en mycket tydligare fokusering på att folkhälsoarbete lika självklart som sjukvård måste baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Rekryteringen av ny generaldirektör är ett tydligt led i den omorienteringen. En generaldirektör med en tydlig forskarbakgrund inom folkhälsa är precis vad FHI behöver. Bort från kampanjande och inrikting mot vetenskap. Nytänkande är också regeringens nya metode att rekrytera generaldirektörer. Det handlar inte längre om att vara kompis med regeringen och i statsrådsberedningens korridor lyftas fram. Det handlar om att söka tjänsten i öppen konkurrens med andra eller av rekryteringsföretag tas fram som välmeriterad kandidat.
Den som följer om något år gör en jämförelse av generaldirektörer utsedda av Göran Persson 02 till 06 och generaldirektörer utsedda under alliansregeringen 06 till 10 kommer att se en tydlig skillnad.