Hemska moderater

I dagens Arbetarblad skriver en socialdemokrat om hur eländigt det är att moderaterna vill försämra för de handikappade. Han gör utifrån faktaunderlaget som Arbetarbladets ledarsida levererat. Läser man bara AB:s ledarsida och tror att dess sanningshalt är hög kan jag förstå att man blir upprörd och som handikappad orolig. Det kan då vara intressant att för en gångs skull ta reda på bakgrunden.

LSS är en fantastiskt reform. Den sjösattes av Regeringen Bildt och har inneburit att en dramatiskt förändring av handikappades liv. Reformen är nu femton år och i behov av viss förändring. Ett av problemen har varit att kostnaderna ökar mycket snabbt. Den socialdemokratiska regeringen beslöt i juni 2006 att ge en utredning i uppdrag att analysera vad den snabba kostnadsökningen berodde på och lägga förslag som innebär att kostnadsökningen kunde dämpas och stabiliseras. Alliansregeringen som tog över några månader senare tyckte att det var ett klokt uppdrag och lät utredningen arbeta vidare. Den 29 augusti kommer man att lägga sina förslag.

Utredningen, vilket kommer att visa sig när den offentliggörs, är helt överens om de åtgärder som ska dämpa kostnadsökningen. De socialdemokratiska ledamöterna har inte reserverat sig mot de delarna. Vore dessutom märkligt om socialdemokraterna i utredningen hade gått emot det uppdrag som utredningen fått av en socialdemokratisk regering.

Arbetarbladets ledarsida är nog rätt ensamma i åsikten att det spelar ingen roll att kostnadsökningen är okontrollerad. LSS kostade när den infördes 1994 3,3 miljarder. Den beräknas 2010 kosta 28 miljarder och kommer om inget görs 2015 att kosta 35-40 miljarder om inga åtgärder vidtas.

Utredningens alla förslag läggs på bordet den 29 augusti. Den kommer sen att gå ut på remiss och först därefter leda till beslut om förändringar.
Smart partitaktik antar jag s tycker att utifrån en läcka från en utredning försöka påskina att det här är något som de illvilliga moderaterna hittat på.