En LOVens dag

Idag på förmiddagen har regeringen beslutat om förslaget till Lag om Valfrihet. Den kommer om allt går som det ska vara verklighet den första januari. Då blir det fritt fram för de kommuner som så vill att låta makten över hemtjänst och särskilt boende går från kommunala tjänstemän till brukarna, de gamla.
De kommuner som vill införa valfrihet i äldreomsorgen beslutar att tillämpa LOV. Därefter anmäler sig alla som vill bedriva hemtjänst och den som beviljats hemtjänst kan välja om det är kommunens hemtjänst eller en annan hemtjänst firma som ska komma hem.
Där det införts har dett fått spännande konskevenser. Många kvinnor i hemtjänsten väljer att kliva av från kommunen och starta eget. Det blir en tydlighet att den äldre har makten. Spännande lösningar i glesbygd och stad där framförallt hemtjänsten kan anpassa sig till lokala förhållanden på ett helt nytt sätt.