Häng dem

I en krönika signerad Peter Jaan Kask förespråkas att socialdemokraterna istället för att förneka utanförskapet som fenomen bör använda begreppet för att hänga borgarna i deras eget rep.
Mycket bra att det finns en del socialdemokrater som inser att arbetslöshet, sjukskrivningar, förtidspensionering och socialbidrag är kommunicerande kärl. Man måste se till helheten. Annars hamnar man i regeringen Perssons strategi. Pressa ner arbetslösheten genom att stämpla människor som funktionshindrade och genom att förtidspensionera så många det går.
Mindre bra för Peter Jaan Kask att han skrev sin krönika innan Anders Borg höll sin presskonferens på Harpsund i fredags. Han kunde då berätta att regeringens satsningarna gör att ytterligare steg i arbetet med att få fler i jobb och minska utanförskapet kan tas. Jämfört med vårpropositionen väntas utanförskapet enligt den nu aktuella bedömningen minska med ytterligare cirka 20 000 personer fram till 2010. Det innebär att cirka 210 000 personer väntas lämna utanförskapet under mandatperioden.
Repet må bli allt starkare men det kommer näppeligen att kunna användas till att hänga borgare i.