Klamydian ökar

På Arbetarbladets debattsida går länets socialdemokratiska riksdagsledamöter tillsammans med RFSL till angrepp på Alliansregeringen. Temat denna veckan "Klamydian ökar och regeringen gör inget".
Intressant är att bland undertecknarna finns den socialdemokratiske riksdagsledamoten Per Svedberg som när folkhälsopolitiken debatterades i riksdagen för mindre än två månader sen läste upp ett anförande helt utan att nämna "den dramatiska ökningen av klamydiafallen".
Intressant då folkhälsa är ett delat ansvar mellan kommun, landsting och stat och då Gävleborg är det läns om har flest antal klamydia faller i landet, dubbelt så många som ex vis Kalmar. Sossarna har tyvärr ett avgörande inflytande i både landsting och kommuner men Per Svedberg nämner inte med ett ord att det kanske vore intressant om sossarna i landstinget visade ett något större intresse för folkhälsopolitiken.
Intressant slutligen då det för alla som med stort intresse följer Smittskyddsinstituets statistik över insjuknande i Klamydia är uppenbart att toppen nåddes i oktober 2007 och att trenden därefter är sjunkande.
Intressant slutligen då regeringen sjösatt ett omfattande arbete för att tillsammans med kommuner och landsting arbeta förebyggande mot sexuellt överförda sjukdomar.