Etnisk vårdcentral

Upprörda känslor över att en grupp läkare i Stockholm vill öppna en vårdcentral med etnisk inriktning. Den som tycker att det är viktigt att kunna använda sitt hemspråk vid samtal med distrikstläkare och distriktssköterska kan teckna sig på den mottagningen.
Mycket upprörda känslor från många socialdemokrater.
Är vi lika upprörda när alla svenskar på den Spanska solkusten helst går till läkarmottagningen med svensktalande personal?
Motivet för ledande socialdemokrater är rätt märkligt. Risken menar de är att muslimska föräldrar far illa med sina barn. Sen söker de en landsman som är läkare för att undvika att bli anmälda till Socialtjänsten.
Socialtjänstlagen i Sverige är solklar. Vid misstanke om att ett barn far illa ska ex vis läkaren eller sjuksköterskan omedelbart anmäla det till socialtjänsten.
Jag tror för det första inte att muslimska föräldrar i högre utsträckning än svenska föräldrar behandlar sina barn illa.
Jag tror heller inte att utländska läkare i högre utsträckning än svenska läkare slarvar med att följa anmälningsplikten.
I vilket fall är det mycket dåliga ursäkter för att inte människor själva ska få välja den vårdcentral de vill.