Miljard till sjukvård

Idag berättar sjukvårdsministern på DN debatt att regeringen kommer att premiera de landsting som håller vårdgarantin. En miljard är avsatt för ändamålet.
Svensk sjukvård är suverän men det finns vissa problem. Ett av dessa är köerna och den dåliga tillgängligheten.
Det har visat sig att köer och dålig tillgänglighet inte har så mycket medresurser att göra utan är snarare kopplat till arbetssätt. Socialstyrelsen har varit tydliga i sin rapportering. Det finns massor av kliniker och mottagningar som kunnat minska köerna helt utan resurstillskott. Internationell forskning visar samma sak.
Gnället låter inte vänta på sig. Först på plan landstinget i Dalarna. Varför ge uppmuntran till de som lyckas. Vi som misslyckas vill ha pengar. Låter lika logiskt som att ge medalj till de som kommer sist.
Dalarnas landsting kan ju börja med att införa vårdval i primärvården. Kombinationen av etableringsfrihet och att pengarna styrs beroende av patientens val har visat sig öka tillgängligheten i primärvården på ett radikalt sätt. När nu regeringen öppnar upp även för andra än allmänläkare att etablera sig i primärvården finns alla förutsättningar även för Dalarna.