Gamla i Gävle ej värda det bästa

Övermedicinering av äldre är ett problem som har uppmärksammats på senare tid. En metod som leder till lägre läkemedelsanvänding och friskare gamlingar är att med jämna mellanrum låta en läkare, en sjuksköterska och en farmaceut tillsammans gå igenom läkemedelslistan för äldre på särskilda boenden. Det kallas för multiprofessionella läkemedelsgenomgångar och har visat sig ha mycket bättre effekt än om bara läkaren går igenom listan.
Alliansregeringen satsar årligen 1,3 miljarder i stimulanspengar för en bättre äldreomsorg. Kommunerna kan söka om pengar exempelvis för att sätta igång med den typen av läkemedelsgenomgångar.
Marina Alfredsson Bror, fullmäktigeledamot för Centerpartiet i Gävle, för sen snart två år tillbaka en kamp för att de gamla i Gävle ska få den möjligheten. Igår kväll behandlade fullmäktige i Gävle hennes andra motion. Socialdemokraterna avslog med hjälp av miljöpartiet och vänsterpartiet förslaget. Orsaken är enkel. Goda förslag som kommer från fel sida i politiken ska enligt socialdemokraterna avslås. Festligt var att Vivianne Sundqvist, omvårdnadsnämndens socialdemokratiska ordförande, sa att om motionen skulle bifallas fick minsann Alliansregeringen ställa upp med mera pengar. Just det.
Marina är envis som synden och sa till mig nu på morgonen att hon kommer inte att ge sig utan lägga en ny motion. Endast det bästa är gott nog för de äldre tycker hon som har lång erfarenhet från att jobba i äldreomsorgen och har sett alltförmånga gamla, förvirrade av för mycket medicin.