Besök i verkligheten

Jag har tre arbetsområden på Regeringskansliet. Det är Göran Hägglunds hälso- och sjukvårdsfrågor. Maria Larssons äldre och folkhälsofrågor och slutligen Cristina Husmark Perssons socialförsäkringsfrågor. På de två förstnämnda har jag en rätt god uppfattning om hur det fungerar i verkligheten. Inom socialförsäkringarna är jag inte lika säker.
Använde därför eftermiddagen till ett mycket givande studiebesök på Försäkringskassan i Gävle där jag fick suga i mig av de erfarenheter som några handläggare hade. Jag fick också berätta lite om hur vi tänkte med de förändringar som görs.
Jag lärde mig mycket och fick dessutom stöd i att det är rätt saker som gjorts. Känns alltid skönt att känna bottnen i en politisk fråga och inte bara röra i ytan på grytan.