Deprimerad blir utforsakrad?

Sitter i London (dator som saknar tre mycket viktiga bokstaever) och blir besviken oever Arbetarbladets beskrivning att den som aer svaart deprimerad kommer att bli utfoersaekrad. Artikeln naemner inte med ett ord att den som bestaaende helt saknar arbetsfoermaaga precis som idag ska bli foertidspensionerad. Den som har kvarstaaende arbetsfoermaga ska faa sysselsaettning inom ramen foer jobb och utvecklingsgarantin.
Den haer typen av artiklar skraemmer en redan utsatt grupp vilket jag tycker aer synd.