Foerdela ministerposter

Jag laeser att Thomas Bodstroem redan blivit lovad en ministerpost efter 2010. Han faer goera vad han vill fram till dess men ska sen ingaa i regeringen har Mona lovat.
Det fanns en klok gammal centerledare som foer maanga aar sen myntade uttrycket "inte saelja skinnet foeraen bjoernen aer skjuten".
Mona borde laesa Nils G Aaslings biografi oever Gunnar Hedlund. Hon har ett och annat att laera.