LO som sossemegafon

LO går idag ut med budskapet att 30 000 människor kommer att bli utan sjukersättning den första januari. Dålig julklapp tycker LO. Sanningen bakom den braskande rubriken är att en av förändringarna i den nya sjukförsäkringen är att den som varit sjukskriven i 6 månader och bedöms inte kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete men väl kunna klara ett annat arbete inte längre ska gå sjukskriven utan ska börja arbeta. Att vara långtidssjukskriven är en mycket dålig lösning. Den sjukskrivne drabbas av sömn och koncentrationsstörningar samt försämrat minne. För den som har arbetsförmåga är det alltid bättre att få arbeta, även om det inte är på det ordinarie arbetet. Lagen är ändrad så att tjänstledighet alltid ska beviljas. Kan inte LO inse att de långa passiva sjukskrivningarn som vi haft i Sverige är av ondo, inte minst för den individ som drabbats. Det kan aldrig vara i LO medlemmens intresse att slå vakt om rätten till långa passiva sjukskrivningar. Det ligger däremot självklart i Socialdemokraternas intresse att svartmåla alla förändringar så gott det går. Noteras bör dock att sossarna inte aviserat att man kommer att återställa några av de förändringar som gjorts i sjukförsäkringen.