Utflykt till Saltsjöbaden

Besökte idag Vår Gård i Saltsjöbaden. Där träffades landstingens kontaktpersoner för barn och ungdomsarbete. En blandning av barnhälsovårdsöverläkare, barn koordinatorer och tjänstemän. Min uppgift var att berätta om regeringens förändringar inom hälso- och sjukvården som påverkar barn- och ungdom.
En timme var avsatt i gruppens program. Jag pratade fortare än jag någon gång gjort. 15 minuter kvar för diskussion med frågor som kunde ha fyllt en hel eftermiddag. Därefter åter till fadershuset Rosenbad för att fortsätta diskussionen om våra kära apotek.