Med Husmark Persson i Gävle

Var på onsdagen med på ett bra möte i Folkets Hus. 100 förtidspensionärer i publiken och på sen en enam sjukförsäkringsminister. Christina Husmark Persson gjorde ett suveränt bra framträdande. Förtidspensionärerna är en sargad grupp. Lång passiv sjukskrivning som sen åtföljts av en automatisk förtidspensionering efter ett år. Jag såg hur många av de drabbade nickade instämmande när ministern beskrev den svåra situation de hamnat i.
Bäst var den yngre förtidspensionerade kvinnan som sa "Jag litar på Dig och att Du inte kommer att försämra för oss men hur blir det om sossarna kommer tillbaka till makten".
Förslaget som presenterades var att det kommer att bli tillåtet att studera, delta i föreningsliv eller arbeta för förtidspenisionärer utan att deras rätt till pension ifrågasätts.