Klara besked

Försäkringskassan lämnar lagom till jul en god nyhet. Ohälsotalet, måttet på hur många frånvarodagar som ersätts från Försäkringskassan, fortsätter att sjunka. Snart kommer vi att ha en sjukförsäkring som ger ersättning till de som på grund av sjukdom har en nedsatt arbetsförmåga och dessutom ett system som hjälper människor tillbaka till arbete så fort det går.

Hör på morgonekot att min gamla kurskamrat från läkarutbildningen Märta Lindstedt, som numera är rehabläkare på Huddinge sjukhus, upprörs över att det nya systemet ställer till bekymmer i rehabiliteringen. Svårare att rehabilitera människor med regeringens nya regler är hennes tes.
Jag förstår inte hur hon menar. Om vi 2006 hade världens friskaste befolkningen med världens absolut längsta sjukskrivningsperioder och dessutom producerade 140 nya förtidspensionärer per dag varav 10 var ungdomar, kan ju inte socialdemokraternas och vänsterns sjukförsäkring ha varit ett suveränt medel att rehabilitera människor tillbaka till arbete. Sen förstår jag att när en havererad sjukförsäkring ska fås upp på spåret så blir inte allt perfekt omedelbart.

Det måste vara något speciellt med just hennes patientgrupp som gjorde att det gick mycket bättre förr än vad det gör idag. Jag ska höra av mig till Märta efter helgerna för att få lära mig mer.