Landstinget Gävleborg

Som timanställd vikarie i landstinget kan man känna viss oro över tingens ordning. Fredrik Jarl som ansvarar för ledarsidan i HT har idag skrivit en insiktsfull och klok ledare. Antar att den är baserad på hur Alliansen i landstinget tänker agera.