Vårdval på gott och ont

Läkarförbundet har genomfört en mycket gedigen undersökning av för och nackdelar med olika vårdvalsmodeller som nu genomförs. Många läkare är kritiska inte minst till Stockholmsmodellen. Samtidigt visar de utvärderingar som görs att patienterna blir mer och mer nöjda med primärvården. Kan det vara så att patienterna värderar den ökade tillgänglighet och förbättrade bemötande som vårdvalet otvetydigt leder till medan läkarna ser nackdelar i ökad press och att kroniskt sjuka patienter missgynnas. Än finns inget i andra utvärderingar som stödjer att det medicinska resultatet skulle försämras.
Det är en mycket spännande resa som svensk primärvård befinner sig i. Med tanke på alla de utvärderingar som görs kommer resultatet också att bli mycket tydligt. Intressant tycker jag det är att se hur snabbt entreprenörskapet återvänder till sjukvården. Allt fler primärvårdsenheter drivs av privat. Något som patienterna tycks vara mycket nöjda med.