Klart med regioner.

I dagens DN berättar partiledarna om den överenskommelse som nu finns om att genomföra regionreformen. Stefan Tornbergs kommentar kan jag till fullo instämma i.

Det mest intressanta tycker jag är att det visar hur en koalitionsregering fungerar. Det största partiet dominerar inte regeringspolitiken. Det är ett samarbete mellan fyra likar. I den här frågan har inte minst centerpartiet med stöd från kd och fp varit tongivande.

Socialdemokrater har inte regerat i koalition sedan 50 talet. Det märks i deras retorik när de betecknar alliansregeringen som den moderatstyrda regeringen. Dessvärre verkar socialdemokraterna tro på vad de säger. Ett exempel är när biträdande partisekreteraren säger att miljöpartiet kommer att få tugga gräs om de framhävdar i sin åsikt att stå fast vid ändringarna i LAS.
Det kommer att bli ett hårdhänt uppvaknande när de inser att det inte är lika lätt att dominera över Ohly och Peter Eriksson i regeringsförhandlingar som det var när de endast ledde varsitt stödparti i riksdagen.

När Ohly ska godkänna varje kommatecken i såväl utrikesdeklaration som i finansplan kan nog både Mona Sahlin och väljarna hålla sig för skratt. De senare verkar dock, om man får tro opinionsundersökningarna, ha insett tingens ordning och håller i snabb takt på att betacka sig för att ge Ohly vare sig finans eller utrikesminsiter taburetten.