Vården av nyfödda

Socialutskottets ordförande har i Dagens Medicin kloka synpunkter på sjukvård för nyfödda.