Centerväljare och kärnkraft

I Svenska Dagbladet publiceras en opinionsundersökning som visar att en stor majoritet av svenska folket tycker att regeringens ståndpunkt i energifrågan är klok. Bland centerväljare tycker 64% att gamla kärnkraftverk kan ersättas med nya. Partiledning och riksdagsgrupp har således gjort en korrekt bedömning inte bara i sakfrågan utan även av opinionen när kompromissade med övriga allianspartier.
Återstår bara att se om Mona Sahlin lyssnar på sina väljare.