Lägsta sjukfrånvaron på 25 år

Vi har nu den lägsta sjukfrånvaron på 25 år. Sverige har alltid haft en av världens frisksaste befolkningar, med alla mått mätt frånsett sjuksrkrivningarna. Trots att vi är så friska har vi haft de längsta och flesta sjukskrivningarna. Det beror, har bland annat Anna Hedborg konstaterat, på att sjukskrivning använts för det mesta, inte bara då arbetsförmågan varit nedsatt på grund av sjukdom.
Sjukskrivningar är en behandling med svåra biverkningar. Många är de som fastnat i sjukskrivning, drabbats av koncentrationsstörningar, sömnsvårigheter och depression, för att slutligen bli förtidspensioerade. Som värst var det 2006 när vi fick 140 nya förtidspensionärer varje dag.
Nu har det vänt. Det är glädjande, inte minst för alla de som inte drabbas av årslånga passiva sjukskrivningar. Tråkigt då att LO regarerar genom att tycka att utvecklingen är bedrövlig. När ska den organsiationen våga sätta sin uppgift att företräda sina medlemmar före att utgöra socialdemokratisk valmaskin. Begriper de inte att långa passiva sjukskrivningar som var regel under sosseregeringen var ett straff för den enskilde och inte en belöning.