Märklig debatt

Den svenska sjukförsäkringen hade spårat ur fullständigt 2006. Antalet som ej arbetade på grund av sjukdom hade tredbubblats på tjugo år. Varje dag 140 nya förtidspensionärer. Det berodde inte på att fler människor blivit sjuka och inte heller på att svenskarna blivit ett folk av fuskare. Det berodde på ett systemfel i sjukförsäkringen där alla krafter verkade för att människor skulle bli mer och mer sjukskrivna.

Att få ordning på sjukförsäkringen har därför varit en av Alliansregeringens viktigaste uppgifter. Resultatet är tydligt. Försäkringskassan levererar rapporter som visar att vi nu börjar närma oss sjukskrivningsnivåer som finns i övriga jämförbara länder.
Samtidigt fylls tidningar om rapporter över enskilda människor som kommer i kläm. De har i det gamla systemet lovats evig sjukskrivning och hamnar nu i lägen där de måste arbeta.

Oppositionen tar då chansen. Hårda angrepp på regeringen som bottnar i att kravet på att det åter måste bli lättare att bli sjukskriven. Tillbaka till den tid då svenskarna var världens mest sjukskrivna folk. Varje enskild människa som kommit i kläm blir ett vapen mot regeringens ambition att få ordning på sjukskrivningarna.

Den som förstår det politiska språket noterar dock att socialdemokraterna inte lovar återställare. Man är i grunde nöjd med att Alliansregeringen orkar fatta de svåra beslut som man själv inte klarade av.

Utomstående bedömare ger regeringen högt betyg. OECD skriver i en rapport från sommaren 2008 att ”I flera år var sjukfrånvaron den allra högsta i OECD-länderna … Sedan dess har administrationen skärpts … Trots detta är sjukfrånvaron … fortfarande bland de högsta i världen. Fortsatta reformer som sträcker sig utöver de krav som ställdes [av OECD] i juli 2008 om att man ska vara beredd att byta arbetsuppgift och i sista hand arbetsplats kan därför behövas.”