Rehabiliteringsgarantin

I DN beskrivs idag hur landstingen har svårt att leva upp till rehabiliteringsgarantin. Regeringen har sedan halvårsskiftet tillskjutit pengar till landstingen för att de ska ta ansvar för rehabilitering av sjukskrivna så att de kan återgå i arbete. Tyvärr har många landsting valt att bygga upp egen verksamhet för rehabilitering istället för att köpa tjänsten från något av de företag med mångårig erfarenhet av just rehabilitering. Det har i sin tur lett till att rehab företagen har svårt att överleva.

Nu visar det sig alltså att rehab företagen går omkull. Landstingen har svårt att klara sin uppgift och sjukskrivna får ingen rehabilitering.

När ska våra kommuner och landsting förstå att det många gånger är bättre att köpa tjänsten av privata företag med hög kompetens istället för att alltid producera i egen regi.

Ni måste sluta göra allting själva var Maud Olofssons budskap när hon träffade våra ledande kommun och landstingpolitiker i Visby för någon vecka sedan.