Energipolitiken blir valfråga

Efter att energisamtalen brutit samman står det nu klart att energifrågan blir en valfråga. Knäckfrågan är om uttjänta kärnkraftsreaktorer ska lappas och lagas eller om de får ersättas med nya.

För Centerpartiet och regeringen är det inget problem. Opinionsundersökningar visar att en betryggande majoritet av väljarna, även centerväljare, sluter upp bakom regeringens linje. Även de flesta av oss Centerpartister som fanns med för 30 år sedan när frågan var som hetast inser att det i sak är en klok linje. Dessutom en för Centerpartiet mycket bra kompromiss med tanke på den klargör att det inte blir statliga subventioner till kärnkraft men däremot en kraftfull satsning på förnyelsebara energikällor.

Den kritik som finns kvar i Centerpartiet är att stämman borde ha fått besluta om en ny centerposition i energipolitiken INNAN kompromissandet inleddes. Hade partiet inlett processen med att ändra position i energifrågan hade aldrig kompromissen blivit så inriktad på förnyelsbart. Kompromiss innebär ju ofta att man möts halvvägs.

För socialdemokraterna måste det vara ett mardrömsscenario. Mona Sahlin har i sak kapitulerat för Lars Ohly och Peter Erikssons energipolitik. En majoritet av hennes väljare tycker att regeringens energipolitik är bättre än den hon, Ohly och Eriksson står för. Dessutom tycker de tunga fackföreningsföreträdarna, Metall, Pappers och så vidare att regeringen står för sunt förnuft.

Spännande valrörelse väntar....