Patrik Öbrink

Jag fick för några veckor sedan ett brev från CUF kassören, Patrik Öbrink. Brevet gjorde mig glad. Patrik satt på en öppen anstalt och var ångerfull över vad han gjort. Han berättade att han var ledsen över att ha gjort mig och andra Centervänner besvikna. Ska svara på brevet men har ej ännu hunnit.
Idag i Arbetabladet berättar Patrik sin på sina sätt gripande historia.