Lågutbildade får sämre vård

Första nyhet på ekot är att SKL i en rapport visar att lågutbildade får sämre vård. Det är ingnen nyhet. OECD har påtalat samma förhållande. Sverige är ett av de länder som har ojämlikast tillgång på vård. En vetenskaplig studie från Canada visar också att Sverige tillsammans med USA och Portugal ligger sämst till.
Det stämmer dessutom med verkligheten. I Östersund finns en läkarmottagning där patienter betalar kontant vad hela besöket kostar. Jag frågade ägaren om det var överklassen från Frösön som betalade mer än 500 kronor för en konsultation. Nej sa han, överklassen har kontakter och fixar en tid på sjukhuset samma dag. Det är snarare den ensamstående mamman från Lit som inte kommit fram till Hälsocentralen som kommer med sitt öroninflammerade barn på kvällen. Träffade förra veckan chefen på Martina, det privata barnsjukhus som nyligen öppnat på Östermalm. Martina används av Mona Sahlin som det slutgiltiga beviset på att "direktörns dotter inte längre behöver sitta i samma rum som arbetaren son". Jag frågade honom om det var kul att bara ägna sig åt överklassens barn från Östermalm. Han sa i stort sett samma sak som den private entreprenören i Östersund. Det är inte den ensamstående invandrarkvinnan från Fittja som kommer men heller inte överklassen utan mammor och pappor med vanliga inkomster som inte kommer fram i köerna.
Ska vi få en jämlik sjukvård i Sverige så måste patienten bli kung genom att resurserna följer patienten. Dessutom behövs ett mycket starkare privat inslag. För den private vårdgivaren så handlar det om att få nöjda patienter, annars uteblir intäkterna. Det säger sig själv att det är näst intill omöjligt att få ett lika starkt genomslag för det synsättet i den offentligt producerade vården.