Svensk sjukvård på export

Sverige har världens bästa sjukvård. Med den utgångspunkten har regeringens globaliseringsråd gett Gunnar Eliasson, professor emeritus industriell ekonomi KTH, i uppdrag att analysera förutsättningarna för att Svensk sjukvård skulle kunna bli en exportsucce.
Globaliseringsrådet bjöd på lunchmacka och föredragning. Gratis lunch så går jag. Mycket intressant visade det sig vara.
Läsning rekommenderas för den sjukvårdsintresserade.