Debatt på Vitalis

Debatterat framtidens sjukvård på Vitalismässan i Göteborg. Socialdemokraterna representerades av Ylva Johansson.
Det är slående hur andefattiga socialdemokraterna är i sin sjukvårdspolitik. Ylva lanserade tre djärva grepp för att få ordning på den svenska sjukvården.
Mindre byråkrati. Hon har i princip köpt det program som Centerpartiet och Kenneth Johansson lanserade före jul. Men Ylva vill nog att man från staten ska se till att landstingen anställer fler läkarsekreterare. Hon tycker ju att det är bra om staten styr viktiga saker som att gamla ska dricka nubbe fem gånger per år....
För det andra vill komma åt brister i kvaliteten. Även där är hon nog helt överens med alla oss andra. Mer av öppna jämförelser är redan på gång. Vi håller på att skärpa till Socialstyrelsens tillsyn av hälso och sjukvård och dessutom kommer nya regler för patientsäkerhet.
För det tredje vill Ylva att statens ska certifiera alla som vill bedriva sjukvård. Hur nu det ska gå till. Det hon sannolikt menar är att de privata entreprenörer som vill etableras sig inom äldreomsorg eller sjukvård ska godkännas av staten. Märklig idé.
Ylva saknade helt tankar kring hur det stora problement med köer ska åtgärdas. Hon är emot valfrihet. Emot att vårdval införs i landet. Emot att privatläkare får sälja sin mottagning vidare och emot att svenskar ska få söka vård utomlands.
Med sig hade hon Elina Liina från vänsterpartiet som tyckte att allt skulle lösa sig om landstingen fick miljarders miljarder i tillskott och miljöpartiet som tyckte att allting går att lösa med mera IT.
Sjukvårdsdiskussion i valet 2010 kommer att bli intressant.